| et |      
Koolitusvaldkonnad Juht inimeste arendajana

Juht inimeste arendajana

Koolitusel kasutatakse personaalset isikutüübi analüüsi.

Koolituse fookus:

Isikutüübi teooria:

 • Inimeste psühholoogilised eelistused
 • Erinevad isikutüübid ja nende käitumiskalduvused töökeskkonnas

Minu isikutüüp:

 • Kuhu suunan energia?
 • Kuidas kogun infot?
 • Kuidas teen otsuseid?
 • Kuidas tegutsen?
 • Minu suurimad tugevused ja arenemisvõimalused inimeste arendajana

Inimeste arendamine:

 • Tulemuslik suhtlemine erinevate isikutüüpidega
 • Arenguvajaduste väljaselgitamine
 • Arengu planeerimise mudel
 • Meetodid järjepidevuse tagamiseks ja progressi hindamiseks

Kaasaegsed arendusmetoodikad juhtimises

 • Vaatlemine
 • Tugevuste arendamisele suunatud tagasiside andmine
 • Coaching

Iga osaleja saab teada oma isikutüübi ja oma suurimad potentsiaalsed tugevused inimeste arendamisele kaasaaitamisel.


Arendusmetoodikad:

Kaasav, interaktiivne ja kogemusõppe meetoditele põhinev. Vähemalt 85% ulatuses praktiline (arutelud, individuaalsed ja –grupitööd, simulatsioonid jne).

Sihtgrupp:

Sobib kõikide tasandite juhtidele.

Grupi suurus:  

8-12 osalejat

Koolituse kestus:  

1 päev


 Küsi juurde: tarvo (at) edison.ee või telefonis 56 663 773.

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee