| et |      
Koolitusvaldkonnad Positiivne psühholoogia juhile

Positiivne psühholoogia juhile

Positiivses psühholoogias, mis uurib edu psühholoogilisi põhjuseid, on viimastel aastatel tehtud murrangulisi avastusi motivatsiooni, energia ja tulemuslikkuse kohta. Positiivse psühholoogia põhitõdede teadmine annab juhile uue vaatenurga oma töötajate innukuse ja talendi arendamisel ning uued tööriistad tulemuste planeerimisel.
Koolitusel kasutatakse ka VIA tugevuste testi.

Koolituse fookus:

Sissejuhatus

 • Positiivne psühholoogia ärimaailmas
 • Olulisemad avastused juhtimise seisukohast

Edu saladused

 • 3 tegurit, millest edu kõige enam sõltub
 • Miks mõned inimesed on edukad ja teised ei ole?
 • Kuidas psühholoogia enda kasuks tööle panna?

Edu tööriistad juhile

 • Tugevuste ja võimaluste kasvatamine
  • Võimaluste teadvustamine ja märkamine
  • VIA tugevuste test
  • Kaasasündinud tugevused ja õpitud tugevused
  • Teadvustatud tugevused ja teadvustamata tugevused
  • Meetodid töötajate tugevuste avastamiseks ja
  • Meetodid tugevuste teadlikuks rakendamiseks
 • Barjääride ületamine
  • Levinumad edubarjäärid
  • Meetodid barjääride ületamiseks

Edu planeerimine

 • Plaanide ja eesmärkide psühholoogiline tähendus
 • Tavapärased versus uudsed planeerimisvõtted
 • Töötaja individuaalsete tugevuste sidumine plaanidega
 • Psühholoogilised tegurid, mis soodustavad plaanide täitumist
 • Planeerimismudel

Iga osaleja saab koolitusel personaalse tugevuste raporti ja planeerimismudeli.


Arendusmetoodikad:

Kaasav, interaktiivne ja kogemusõppe meetoditele põhinev. Vähemalt 85% ulatuses praktiline (arutelud, individuaalsed ja –grupitööd, simulatsioonid jne).

Sihtgrupp:

Sobib kõikide tasandite juhtidele.

Grupi suurus:  

8-12 osalejat

Koolituse kestus:  

1 päev


 Küsi juurde: tarvo (at) edison.ee või telefonis 56 663 773.

 

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee