| et |      
Koolitusvaldkonnad Coachingu oskused

Sissejuhatuse coachingu oskustesse

Coaching on maailmas üha enam populaarsust võitev arendusmeetod, mis võimaldab avastada inimese juures uusi külgi, arendada tugevusi, luua edu soodustavaid harjumusi ning saavutada soovitud tulemusi. Juhi rollis töötamisel on coachingu põhitõdede ning -oskuste teadmine/valdamine suurepärane abiline, et juhina paremaid tulemusi saavutada.

Koolituse fookus:

Sissejuhatus

 • Mis on coaching ja mille poolest see erineb teistest arendusmeetoditest
 • Coachingu psühholoogiline taust
 • Coaching enesearendamiseks
 • Coaching teiste inimeste arengu suunamiseks
 • Coachingu formaat minu organisatsioonis

Coachingu ülesehitus - parimad praktikad

 • Coachinguvestluste pikkus ja sagedus
 • Coachinguvestluse struktuur
 • GROW mudel coachinguvestluse läbiviimiseks
 • Coachinguvestluste dokumenteerimine

Coachingu baasoskused

 • Erinevatel tasanditel kuulamine
 • Mõjusate küsimuste esitamine
 • Tugevuste ja võimaluste leidmine
 • Fookuse hoidmine
 • Eesmärkide seadmine
 • Järjepidevuse tagamine
 • Uute harjumuste arendamine

Kõik koolitusel osalejad saavad proovida kätt nii coach’i kui coachee rollis.


Arendusmetoodikad:

Kaasav, interaktiivne ja kogemusõppe meetoditele põhinev. Vähemalt 85% ulatuses praktiline (arutelud, individuaalsed ja –grupitööd, simulatsioonid jne).

Sihtgrupp:

Sobib kõikide tasandite juhtidele ja spetsialistidele.

Grupi suurus:  

8-12 osalejat

Koolituse kestus:  

2 päeva


 Küsi juurde: tarvo (at) edison.ee või telefonis 56 663 773.

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee